Konzentrationsmessung (Gase)

CAPBs® sens CO 30

Kohlenmonoxid-Detektor:
0 / 2.000 ppm CO

zum Produkt

CAPBs® sens RH 80

Kombi-Sensor Luftfeuchte / Temperatur:
Raumklima-Kontrolle, Schimmelprävention

zum Produkt

CAPBs® sens AQ 20

Kombi-Sensor Luftfeuchte / Temperatur:
VOC-Detektion, Filterüberprüfung, Beurteilung Luftqualität

zum Produkt

CAPBs® sens AQ 35

CO2-Sensor:
Konzentrationsmessung, Beurteilung Raumluftqualität

zum Produkt

CAPBs® sens AQ 36

Multi-Sensor CO2 / Luftfeuchte / Temperatur:
Einstellung von Lüftungs- / Klimaanlagen (EN 16798 und TRGS 900)

zum Produkt

CAPBs® sens GS 10

Methan-Gasleckdetektor:
0 / 2.000 ppm

zum Produkt